-----------------------------------------------------------------------------

เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับตนเอง ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม

Last updated: 2018-08-20  |  955 Views  | 

เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับตนเอง ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม

“พิจารณาดูว่า ต้องการสะสมคะแนนเพื่อแลกส่วนลด ต้องการรับเงินคืนทันที หรือสะสมไมล์แลกตั๋วเครื่องบิน รวมถึงสิทธิประโยชน์ และส่วนลดต่างๆ เพื่อเลือกใช้บัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่า” 
เมื่อคิดจะทำบัตรเครดิตสักใบ เชื่อว่าหลายคนคงเกิดคำถามขึ้นว่า ควรเลือกทำบัตรเครดิตแบบไหนดี เพราะปัจจุบันมีทั้งบัตรแบบสะสมคะแนน แบบรับเงินคืน หรือแบบสะสมไมล์ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย จะมาสรุปให้ฟังว่า บัตรเครดิตแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา

สะสมคะแนน
มาดูกันที่บัตรเครดิตแบบที่เราคุ้นเคยกันคือ แบบสะสมคะแนน โดยปกติมักกำหนดไว้ที่ใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน อย่างไรก็ตาม บางบัตรเครดิตมีเงื่อนไขการสะสมคะแนนที่แตกต่างออกไป เช่น ใช้จ่าย 25 บาท ได้รับ 2 คะแนน หรือใช้จ่าย 25 บาทในต่างประเทศ จะได้รับ 3 คะแนน เป็นต้น ในส่วนของคะแนนที่เราได้รับนั้น สามารถแลกเป็น Gift Voucher ได้ ซึ่งปกติแล้วกำหนดไว้ที่ 1,000 คะแนน แลก Gift Voucher ได้ 100 บาท

ลองมาดูกันว่า ถ้าเราใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน 120,000 บาท จะได้รับคะแนนเพื่อแลกรับ Gift Voucher ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารมักมีโปรโมชันที่เราสามารถแลกคะแนนบัตรเครดิตเท่ายอดใช้จ่ายเพื่อเป็นส่วนลดได้ โดยปกติมักกำหนดส่วนลดไว้ที่ 10% ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับ Gift Voucher 100 บาท แต่หากส่วนลดที่กำหนดไว้สูงกว่า 10% ความคุ้มค่าในการใช้คะแนนแลกส่วนลดก็จะสูงขึ้น

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับบัตรเครดิตแบบสะสมคะแนนคือ การหมดอายุของคะแนนสะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ออกบัตรเครดิตว่า คะแนนสะสมมีการกำหนดวันหมดอายุไว้หรือไม่ หากไม่ได้หมั่นตรวจสอบ คะแนนที่เราสะสมมาเป็นเวลานาน ก็อาจกลายเป็นศูนย์

รับเงินคืน (Cash Back)

บัตรเครดิตแบบรับเงินคืน (Cash Back) เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการสะสมคะแนนเป็นเวลานาน

โดยเมื่อมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น สถาบันการเงินจะคำนวณเงินคืนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ซึ่งเงินคืนส่วนนี้จะถูกหักออกจากยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบบัญชีนั้น หรือรอบบัญชีถัดไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ออกบัตรเครดิต โดยปกติแล้ว บัตรเครดิตแบบรับเงินคืนกำหนดให้ผู้ใช้บัตรได้รับเงินคืน 0.5%-1% ของยอดใช้จ่าย

ถ้าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท เมื่อใช้บัตรเครดิต 1 ปี รวมเป็นเงิน 120,000 บาท จะได้รับเงินคืนดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสะสมคะแนนและได้รับเงินคืนภายใต้สถานการณ์เดียวกันคือ ใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน 120,000 บาท บัตรเครดิตแบบสะสมคะแนนที่กำหนดไว้ว่า ใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ดูเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าน้อยที่สุด ส่วนทางเลือกที่ดูคุ้มค่ามากที่สุดคือ บัตรเครดิตแบบรับเงินคืน ซึ่งให้ Cash Back 1% ของยอดใช้จ่าย

ทั้งนี้ บัตรเครดิตแบบรับเงินคืน ซึ่งให้ Cash Back 1% ของยอดใช้จ่าย อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด หากเรานำมาเปรียบเทียบกับบัตรเครดิตแบบสะสมคะแนนที่กำหนดไว้ว่า ใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับ 2 คะแนน และนำคะแนนในบัตรเท่ายอดซื้อสินค้าไปแลกรับส่วนลด 12.5% ขึ้นไป จะพบว่า การใช้บัตรเครดิตแบบสะสมคะแนนด้วยวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่มีความคุ้มค่ามากกว่า

สะสมไมล์

บัตรเครดิตแบบสะสมไมล์ เป็นบัตรที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เพราะเมื่อมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับไมล์ เพื่อนำไปแลกรับตั๋วเครื่องบิน

ซึ่งปกติแล้วจะสามารถแลกตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทย บัตรเครดิตแบบสะสมไมล์กำหนดอัตราส่วนในการใช้คะแนนเพื่อแลกไมล์แตกต่างกันไป โดยปกติแล้วอยู่ที่ใช้จ่าย 20 บาท ได้รับ 1 ไมล์

“แล้วเราจะต้องใช้จ่ายเท่าไร ถึงจะได้ตั๋วเครื่องบิน 1 ใบ” เพื่อตอบคำถามนี้ ขอใช้การแลกไมล์เพื่อไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาลองคำนวณให้เห็นภาพ โดยการบินไทยกำหนดไมล์สะสมของตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นชั้นประหยัดที่ 45,000 ไมล์ ดังนั้น หากเราใช้อัตราส่วนใช้จ่าย 20 บาท แลกได้ 1 ไมล์ แสดงว่า เราต้องใช้จ่าย 900,000 บาท จึงจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่น 1 ใบ

การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตแบบสะสมไมล์เพื่อแลกรับตั๋วเครื่องบิน มีความคุ้มค่ากว่าการใช้บัตรเครดิตแบบสะสมคะแนนเพื่อแลกรับ Voucher และบัตรเครดิตแบบรับเงินคืนเพื่อรับ Cash Back แต่กว่าจะได้ตั๋วเครื่องบินสักใบหนึ่ง จะต้องแลกมาด้วยยอดใช้จ่ายที่เป็นเงินสูงถึงหลักหลายแสนบาท ใครที่คิดว่า ในแต่ละปีจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ถึงหลักหลายแสนบาท การทำบัตรเครดิตแบบสะสมไมล์ดูจะเป็นทางเลือกที่ไม่คุ้มค่านัก

ในการเลือกทำบัตรเครดิต การพิจารณาเรื่องของสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดต่างๆ ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะปัจจุบันบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ มีการออกเป็นบัตรเครดิตร่วมกับห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน หรือโรงพยาบาล หากมีการใช้จ่ายผ่านสถานที่เหล่านี้เป็นประจำ การทำบัตรเครดิตร่วมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ก่อนที่จะตัดสินใจทำบัตรเครดิต อย่าลืมสอบถามค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตนั้นๆ ทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี โดยในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปีมักมีการกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีได้ ดังนั้นหากใช้จ่ายไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด ก็อาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ได้

Powered by MakeWebEasy.com