-----------------------------------------------------------------------------

ทำอะไรก่อนดี ระหว่างปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน

Last updated: 2019-02-15  |  5490 Views  | 

ทำอะไรก่อนดี ระหว่างปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน


ทำอะไรก่อนดี ระหว่างปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน

การปูกระเบื้องผนังให้วางอยู่บนกระเบื้องพื้น เป็นวิธีที่ช่างนิยมเพราะติดตั้งกระเบื้องได้ง่ายและเก็บงานบริเวณขอบได้เรียบร้อยกว่า ทั้งนี้ การปูกระเบื้องผนังก่อนแล้วปูกระเบื้องพื้นไปชนผนังนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างแต่ละคน

 


ภาพ: ช่างนิยมลำดับการทำงานจากบนลงล่าง คือ ติดตั้งฝ้าเพดานก่อน จากนั้นจึงกรุกระเบื้องผนัง แล้วจึงตามด้วยการปูกระเบื้องพื้น
 

 

ภาพ: การปูกระเบื้องผนังโดยเว้นแถวล่างเอาไว้สำหรับการปูกระเบื้องพื้น 


ภาพ: ภาพรวมของการติดตั้งฝ้าเพดาน กรุกระเบื้องผนัง และปูกระเบื้องพื้น ในลักษณะกระเบื้องผนังวางอยู่บนกระเบื้องพื้น
       

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการควบคุมกระบวนการของแต่ละหน้างานด้วย บางกรณีอาจติดตั้งกระเบื้องก่อนงานติดตั้งฝ้าเพดานซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่หลังจากติดตั้งกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องรอระยะเวลาการเซตตัวให้เหมาะสม และเมื่อช่างจะเข้ามาติดตั้งฝ้าเพดาน จะต้องมีการป้องกันและเตรียมการอย่างดีไม่ให้บริเวณที่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วได้รับความเสียหาย หรือมีการรับประกันหากเกิดความเสียหายกับพื้นกระเบื้องขึ้น
ภาพ: งานติดตั้งฝ้าเพดาน จะมีน้ำหนักกดทับจากนั่งร้าน เศษวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่อาจตกหล่นลงมาได้
       

นอกจากลำดับก่อนหลังในการติดตั้งแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ของงานห้องน้ำคือ “การทำระบบกันซึมที่ดีก่อนการปูกระเบื้อง” ทั้งในส่วนของงานปูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนเปียก และงานรอยต่อระบบท่อ อีกทั้งอย่าลืมศึกษาคู่มือการติดตั้งวัสดุกระเบื้องและฝ้าเพดานของผู้ผลิตแต่ละราย

\ภาพ: ตัวอย่างการทำระบบกันซึมในห้องน้ำด้วยวัสดุกันซึมประเภทซีเมนต์เบส ร่วมกับเทปปิดกันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง 


Powered by MakeWebEasy.com