-----------------------------------------------------------------------------

ฉนวนกันเสียง กันความร้อนได้ไหม

Last updated: 2018-12-24  |  3945 Views  | 

ฉนวนกันเสียง กันความร้อนได้ไหม

เรื่อง:  ฉนวนกันเสียง กันความร้อนได้ไหม
ถึงแม้วัสดุฉนวนกันเสียงเป็นใยแก้วเช่นเดียวกับฉนวนกันความร้อน แต่ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานที่ต่างกัน คุณสมบัติในการกันร้อนจึงแตกต่างกันด้วย
       หลายครั้งที่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกบ้านด้วยการติดตั้งฉนวนกันเสียง แต่หากฉนวนกันเสียงสามารถช่วยกันความร้อนได้ด้วย จะเป็นแนวทางที่คุ้มค่าไม่น้อย แล้วฉนวนกันเสียงจะช่วยกันความร้อนได้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
 
       โดยหลักการแล้ว การกันความร้อนจะอาศัยตัวกลาง ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างอากาศ หรือ วัสดุตัวกลางที่เหมาะสม (นำพาความร้อนต่ำ ต้านทานความร้อนสูง และมีความหนาที่เหมาะสม) ซึ่งจะช่วยลดความร้อนที่จะส่งผ่านต่อไปได้ สำหรับฉนวนกันเสียงที่มีลักษณะเป็นแผ่นแข็ง ภายนอกเป็นวัสดุกันความชื้น ภายในคือฉนวนใยแก้วที่มีรูพรุน (Open Cell) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าการกันความร้อนของระบบผนังจะพบว่า การติดตั้งฉนวนกันเสียงมีส่วนช่วยในการกันความร้อนได้ด้วย 
 
ตัวอย่างการเปรียบเทียบระบบผนังต่างๆ หากติดตั้งฉนวนกันเสียง Cylence รุ่น ZoundBlock S050 เพิ่มเข้าไป จะทำให้ระบบผนังมีค่าการกันความร้อน (ค่า R) เพิ่มขึ้น เช่น ระบบผนังโครงเบาสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. ประกบ 2 ด้านบนโครงคร่าว เมื่อเพิ่มฉนวนกันเสียงดังกล่าว จะทำให้ค่า R (หน่วย m2 K/W) เพิ่มขึ้น จากเดิม 0.508 กลายเป็น 1.917 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน ติดตั้งทับด้วยระบบผนังโครงเบาสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. พร้อมโครงคร่าว เมื่อเพิ่มฉนวนกันเสียงดังกล่าว จะทำให้ค่า R (หน่วย m2 K/W) เพิ่มขึ้น จากเดิม 0.524 กลายเป็น 1.939 หรือผนังก่ออิฐมวลเบา ติดตั้งทับด้วยระบบผนังโครงเบาสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. พร้อมโครงคร่าว เมื่อเพิ่มฉนวนกันเสียงดังกล่าว จะทำให้ค่า R (หน่วย m2 K/W) เพิ่มขึ้น จากเดิม 1.002 กลายเป็น 2.416 เป็นต้น


ภาพ: ตัวอย่างระบบผนังโครงเบาสมาร์ทบอร์ดที่ติดตั้งฉนวนกันเสียง Cylence รุ่น ZoundBlock S050 เพิ่มเข้าไป จะมีค่าการกันความร้อน (ค่า R) เพิ่มขึ้น จากเดิม 0.508 m2 K/W กลายเป็น 1.917 m2 K/W


 


ภาพ: ตัวอย่างผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน ติดตั้งทับด้วยระบบผนังโครงเบาสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. พร้อมโครงคร่าว เมื่อเพิ่มฉนวนกันเสียง Cylence รุ่น ZoundBlock S050 จะทำให้ค่า R เพิ่มขึ้น จากเดิม 0.524 กลายเป็น 1.939 m2 K/W
 
ภาพ: ตัวอย่างผนังก่ออิฐมวลเบา ติดตั้งทับด้วยระบบผนังโครงเบาสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. พร้อมโครงคร่าว เมื่อเพิ่มฉนวนกันเสียง Cylence รุ่น ZoundBlock S050 จะทำให้ค่า R เพิ่มขึ้น จากเดิม 1.002 กลายเป็น 2.416 m2 K/W
       อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับการติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อน (ความหนา 65 มม.) บนผนังประเภทเดียวกัน จะมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้มากกว่าฉนวนกันเสียง ถึงแม้การกันเสียงจะด้อยกว่า ในขณะที่ราคาประหยัดกว่า ดังนั้น การเลือกใช้ควรพิจารณาวัตถุประสงค์เป็นหลักว่าต้องการเน้นกันเสียงหรือกันความร้อน รวมถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้เลือกใช้ประเภทฉนวนได้ตอบโจทย์เรามากที่สุดภาพ: เปรียบเทียบค่ากันความร้อน ระหว่างระบบผนังโครงเบาที่เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน และที่เลือกใช้ฉนวนกันเสียง 
* ราคาฉนวนกันความร้อนเอสซีจี รุ่น COOL WALL (ความหนา 65 มม.) พร้อมโครงคร่าวและผนังสมาร์ทบอร์ด 8 มม. โดยประมาณคือ 728 บาทต่อตารางเมตร
 เครดิต : SCG 


 

Powered by MakeWebEasy.com