-----------------------------------------------------------------------------

ABOUT US

บริษัท เดอะ วิสดอม พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกั


         ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านสรรค์สร้าง
       บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์โดยมีจุดประสงค์เพื่อขายเป็นหลัก บริษัทมีนโยบายในการบริหารและมีทีมผู้รับเหมา
ก่อสร้างที่พักอาศัยตามแบบที่กำหนดและมีการควบคุมการก่อสร้างโดยวิศกรและสถาปนิกของบริษัทที่
      มีความเชี่ยวชาญและบริษัทเข้าไปตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทไม่เพียง
     แต่เป็นการสร้างบ้านที่มีมาตรฐานด้วยวัสดุที่คัดสรรมาอย่างดีมีความทนทานในระยะยาวและมีคุณภาพ แต่
     รวมถึงความสุข ความสบายใจของผู้อยู่อาศัยที่สามารถมั่นใจได้ว่าเดอะวิสดอมพร๊อพเพอร์ตี้ รังสรรค์บ้าน
     แต่ละหลังด้วยความใส่ใจอย่างสูงสุดภายใต้แนวคิด “Prosperity of Life หรือ ความอุดมสมบูรณ์แห่ง
     ชีวิต ให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดยยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน รับผิดชอบต่อสังคม
    และหัวใจสำคัญคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่า

 

 

"เพราะบ้านคือรากฐานของความสุข"

Powered by MakeWebEasy.com